Oferujemy szeroką gamę usług

Dbamy o bezpieczeństwo

Utrzymujemy jakość klasy biznes

Zapewniamy pewność i spokój

Wspieramy powodzenie i sukces

Dajemy gwarancję satysfakcji

Polityka jakości, prywatności i bezpieczeństwa

Polityka jakości, prywatności i bezpieczeństwa

I. Polityka jakości

II. Polityka SLA, Gwarancja SLA, parametry bezpieczeństwa

III. Polityka antyspamowa

IV. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

V. Polityka plików cookies

 

 

Polityka jakości

1. Usługi firmy smallservers.pl świadczone są w celu spełnienia wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

2. Politykę oraz zarządzanie systemem jakości kształtujemy zgodnie z wytycznymi normy PN:EN ISO 9001:2009.

3. Działając na rynku od 2005 roku zdobyliśmy zaufanie tysięcy Klientów, świadcząc usługi dla firm, instytucji i osób prywatnych.

4. W ramach możliwości technicznych staramy się oferować możliwość bezpłatnego testu wybranych usług.

5. Stosujemy proste i jasne reguły współpracy, bez ukrytych kosztów, niejasnych regulaminów i haczyków. Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

6. Rozwijamy świadczone przez nas usługi zgodnie ze światowymi standardami. Nieustannie podnosimy kwalifikacje pracowników, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi Klienta. Stosujemy nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykorzystanie nowych technologii.

7. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi działały bezproblemowo, z zachowaniem jak najwyższego czasu działania. W przypadku awarii lub innych sytuacji technicznych niezależnych od naszej firmy, staramy się przywrócić pełną sprawność systemu w możliwie najkrótszym czasie.

8. Staramy się wyciągać wnioski z zaistniałych niedociągnięć i błędów, dążąc do ciągłego doskonalenia oferowanych produktów i usług.

9. Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja naszych Klientów. Jesteśmy zawsze gotowi do wysłuchania głosów, opinii i komentarzy naszych Klientów.

10. W miarę możliwości technicznych staramy się w indywidualny i nieszablonowy sposób podchodzić do każdego przedstawionego problemu.

11. Usługi świadczone są zgodnie z wymaganiami ustawowymi i przepisami prawa polskiego.

 

 

Polityka SLA, Gwarancja SLA, parametry bezpieczeństwa

1. Polityka SLA (Service Level Agreement) określa warunki utrzymywania poziomu jakości usług świadczonych przez naszą firmę.

2. Jeżeli w specyfikacji danej usługi nie określono inaczej, firma smallservers.pl zapewnia działanie usług w skali 99% w skali roku. Czas nieplanowanych przerw w działaniu usług nie powinien przekroczyć 1% w skali roku.

3. Do wyżej określonego czas niedostępności nie wlicza się zaplanowanych przerw technicznych związanych z rozwojem usług, przenoszeniem danych, modernizacjami sprzętu IT.

4. W przypadku przekroczenia nieplanowanych przerw w działaniu usług, ważność usług zostanie przedłużona proporcjonalnie do czasu niedostępności.

5. Świadczone usługi mają określone parametry bezpieczeństwa, pozwalające na bezproblemowe świadczenie usług dla wielu Klientów jednocześnie.

6. Parametry bezpieczeństwa określone są w szczegółowej specyfikacji danej usługi lub w Biurze Obsługi Klienta.

7. W przypadku, jeżeli konto Klienta powoduje zużycie zasobów uniemożliwiające poprawne świadczenie usług dla innych Klientów na gwarantowanym poziomie, zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta.

 

 

Polityka antyspamowa

1. W ramach świadczonych usług stosowane są powszechnie dostępne zabezpieczenia antyspamowe.

2. Ilość wiadomości wysyłanych z danej usługi może być limitowana. Szczegółowe informacje na temat limitów dotyczących wysyłanych wiadomości dostępne są w szczegółowej specyfikacji danej usługi lub w Biurze Obsługi Klienta.

3. W przypadku otrzymania zgłoszeń dotyczących wysyłania niezamówionej korespondencji przy wykorzystaniu usług świadczonych przez smallservers.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych limitów wysyłki lub czasowej bądź trwałej blokady konta.

4. Firma smallservers.pl nie rozsyła, ani nie zaleca wysyłania niezamówionej korespondencji stronom trzecim. W szczególności dotyczy to wysyłania wiadomości e-mail zawierających ofertę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).  

 

 

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

1. Usługi świadczone przez firmę smallservers.pl zabezpieczone są hasłami dostępu, uniemożliwiającymi dostęp i zarządzenie tymi usługami przez osoby nieuprawnione.

2. Hasło definiuje użytkownik. Zalecane jest stosowanie haseł tzw. "bezpiecznych". Bezpieczne hasło powinno mieć min. 8 znaków, zawierać duże i małe litery oraz cyfry.

3. Użytkownik powinien przechowywać swoje hasła dostępu w sposób bezpieczny, uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

4. W przypadku wykrycia uzyskania dostępu do usług przez osoby trzecie, firma smallservers.pl może zmienić automatycznie hasła dostępu do usług, lub zastosować czasową bądź trwałą blokadę konta.

5. Dane Klientów podane przy rejestracji usług, używane są wyłącznie do celów księgowych oraz niezbędnych do realizacji zamówionych usług.

6. Dane Klientów nie są udostępniane osobom trzecim. Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

7. W ramach świadczonych usług stosowane są powszechnie dostępne zabezpieczenia antywirusowe.

8. W ramach większości świadczonych usług stosujemy zwielokrotnione zabezpieczenia danych, chroniące przed ich utratą (m.in. macierze RAID 1, kopie zapasowe itp). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa pozostaje jednak po stronie Klienta. Zalecamy wykonywanie i przechowywanie regularnych kopii danych na zewnętrznych nośnikach informacji, umożliwiających odzyskanie danych w przypadku awarii systemowych i sprzętowych metod zabezpieczenia danych stosowanych w trakcie świadczenia usług.

 

 

Polityka plików cookies

1. Pliki cookies (ciasteczka, HTTP Cookie) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu po stronie użytkownika. Służą one do zapisywania danych takich jak identyfikator sesji czy preferencje użytkownika, usprawniając działanie serwisu i umożliwiając działanie pewnych usług.

2. Firma smallservers.pl ogranicza zbieranie informacji zapisywanych w plikach cookies do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

3. W szczególności zapisywane są informacje służące do:
- prawidłowego działania stron i serwisów (utrzymywanie sesji, uwierzytelnianie),
- prawidłowej realizacji zamówień,
- przekazywania danych między formularzami,
– optymalizacji korzystania ze stron internetowych (zarządzania wydajnością),
- zapewnienia bezpieczeństwa (wykrywania nadużyć),
- celów statystycznych.

4. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji użytkownika, śledzenia jego preferencji, zachowań lub pozyskiwania innych danych niezwiązanych ze świadczeniem usług.

5. Dane w plikach cookies są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, nie zawierają też informacji potencjalnie niebezpiecznych.

6. Przy korzystaniu z serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać umieszczone pliki cookies współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

7. W większości przeglądarek internetowych można dokonać zmian w konfiguracji dotyczących możliwości zarządzania, wykorzystywania i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje powinny być dostępne w przeglądarce internetowej użytkownika. Wyłączenie opcji dotyczących plików cookies może spowodować wyłączenie części funkcji serwisu, lub uniemożliwić jego prawidłowe działanie.