Wydanie kodu AuthInfo (domeny zarejestrowane u Partnera Consulting Service)

Od 25.10.2018 następuje zmiana zasad wydawania kodów AuthInfo przez Rejestratora (Usługodawcę) , z którego usług korzysta nasza firma (Partner CSP).
Poniżej wyciąg z Regulaminu Rejestratora, opisujący pełną procedurę uzyskania kodu AuthInfo.

"10. Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego oryginału formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”, przesłanego przez  Abonenta CSA listownie na adres siedziby Usługodawcy. Formularz „Wniosku o wydanie kodu Authinfo” dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy.

11. Poprawnie wypełniony formularz musi:
11.1 Zawierać poprawne dane Abonenta CSA;
11.2 Zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta CSA lub osobę (y) umocowaną (e) do jego reprezentowania;
11.3 W przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
11.4 Zawierać załącznik w postaci dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) status Abonenta CSA,  których lista znajduje się na „Wniosku o wydanie kodu Authinfo”;
11.5 zawierać unikalny numer Partnera CSP obsługującego Abonenta CSA.

12. Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta  CSA w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, według kolejności przyjmowanych zgłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania terminów dłuższych niż podane w zdaniu wyżej, szczególnie w przypadkach znacznego wzrostu ilości otrzymanych wniosków lub konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w formularzu oraz załącznikach.


13. Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi CSA „Wniosku o wydanie kodów Authinfo”."

Adres, na który należy wysyłać wniosek o kod AuthInfo:

Consulting Service Sp. z o.o.
ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lokal U3
02-796 Warszawa
(Nowy adres ważny od 1.04.2022)

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE KODU AUTHINFO - DO POBRANIA

  • 33 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne artykuły

Jak dodać domenę do konta? (DirectAdmin)

Aby podpiąć domenę należy: 1) Dodać ją w panelu DirectAdmin (Konfiguracja konta ->...

Opłaciłem domenę, otrzymałem fakturę, w panelu jest jednak nadal widoczna jako nieopłacona?

Z przyczyn technicznych domeny rejestrowane są w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na naszym...

Dlaczego termin płatności za przedłużenie domen upływa 7 dni przed końcem ich ważności?

Staramy się utrzymać jak najniższe ceny domen dla naszych Klientów. W związku z tym, w...

Zmiana danych Abonenta domeny

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?W celu dokonania zmiany danych Abonenta (w NASK i innych...

Powered by WHMCompleteSolution